STRØMEGG A/S

Virksomheder STRØMEGG A/S

STRØMEGG A/S

Fjern dette firma fra vores database

Forretningsmæssige informationer for STRØMEGG A/S

 • Navn

  STRØMEGG A/S

 • CVR-nummer

  25059255

 • -

 • Virksomhedsform

  Aktieselskab

 • Status

  Opløst efter fu

 • Adresse

  c/o Henning Kjeldsen
  Kong Eriks Vej 29

 • Postnummer og by

  9990 Skagen

Forretningsmæssige informationer for STRØMEGG A/S

 • Startdato

  18.11.1999

 • Ophørsdato

  02.04.2012

 • Reklamebeskyttelse

  Nej

 • Telefon

  98941100

 • Fax

 • Mail

 • Kommune

  Frederikshavn

 • Branchekode

  642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

 • Formål

  Selskabets formål er at drive handel, industri, transportvirksomhed og fiskeri, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed

 • Regnskabsår

  Fra 01.01 til 31.12

 • Seneste vedtægtsdato

  22.02.2011

 • Registreret Kapital

  666.200,00 DKK

 • Første regnskabsperiode

  18.11.1999 - 31.12.1999

 • Agent

* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel

Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Registreringshistorik

14.05.2012 Statusændring
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: c/o Henning Kjeldsen, Kong Eriks Vej 29, 9990 Frederikshavn.

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 20971134 GITTE HENNING A/S.


07.03.2012 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: c/o Henning Kjledsen, Vesterhavsgade 1, 9990 Frederikshavn.
Ny adresse:

c/o Henning Kjeldsen, Kong Eriks Vej 29, 9990 Skagen.

Ny kommune:

Frederikshavn.


02.01.2012 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: c/o Henning Kjledsen, Vesterhavsgade 1, 7680 Lemvig.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 20971134 GITTE HENNING A/S (fortsættende).
CVR-NR. 25059255 STRØMEGG A/S (ophørende).
CVR-NR. 31477034 GITTE HENNING II ApS (ophørende).
CVR-NR. 14418601 CYRANO ApS (ophørende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 20971134 GITTE HENNING A/S.
CVR-NR. 25059255 STRØMEGG A/S.
CVR-NR. 31477034 GITTE HENNING II ApS.
CVR-NR. 14418601 CYRANO ApS, har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om
kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen.
Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for
bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er
stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer
senest 4 uger efter at den endelige beslutning om fusion
er truffet.


23.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: c/o Henning Kjledsen, Vesterhavsgade 1, 7680 Lemvig.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 22.03.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 17610694 MC REVISION A/S, Havnegade 26, 7680 Thyborøn, den 22.03.2011.


24.02.2011 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: Sindalvej 5, 7680 Lemvig.
Vedtægter ændret:

22.02.2011.

Ny adresse:

c/o Henning Kjledsen, Vesterhavsgade 1, 7680 Thyborøn.

Ny kommune:

Lemvig.


31.01.2011 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

STRØMEGG A/S.

Adresse: Sindalvej 5, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

29.01.2011.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Jørgen Kaptain, den 29.01.2011, Knud-Erik Borup, den 29.01.2011, Jan Peter Seeberg Erlund, den 29.01.2011, Iver Espersen, den 29.01.2011, Henrik Holm Nielsen, den 29.01.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fiskeskipper Erik Kjeldsen, (formand), Sprogøvej 16A, 7680 Thyborøn, den 29.01.2011, Fiskeskipper Henning Kjeldsen, Vesterhavsgade 1, 7680 Thyborøn, den 29.01.2011, Søren Røn Winkel, Falkevej 28, Heldum, 7620 Lemvig, den 29.01.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Iver Espersen, den 29.01.2011.

Indtrådt i direktionen:

Fiskeskipper Henning Kjeldsen, Vesterhavsgade 1, 7680 Thyborøn, den 29.01.2011.

Selskabet tegnes af direktionen, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.


24.01.2011 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej 5, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

19.01.2011.

Nyt navn:

STRØMEGG A/S.

Slettede binavne:

SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK FISKERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK REDERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).


09.06.2010 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej 5, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

26.05.2010.


11.03.2009 Ændring af adresse
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.
Ny adresse:

Sindalvej 5, 9850 Hirtshals.


28.11.2008 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

28.11.2008.

Slettet binavn: SKAGERAK PELAGIC A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).


28.11.2008 Statusændring
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 30521889 HG STRØMNES A/S, der samtidig er opløst.


20.10.2008 Ændring af kapital, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.

Kapitalnedsættelse besluttet 16.04.2008 er gennemført 25.09.2008.
Kapitalen udgør herefter kr. 666.200,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 444.300,00, B kr. 221.900,00.


13.08.2008 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 25059255 SKAGERAK HOLDING A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK FISKERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK REDERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK PELAGIC A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).
CVR-NR. 30521889 HG STRØMNES A/S (ophørende).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.


26.05.2008 Øvrige ændringer, Ændring af kapital
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

16.04.2008.

Binavne:

SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK FISKERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK REDERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).

Nyt binavn: SKAGERAK PELAGIC A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).
Kapitalnedsættelse besluttet 16.04.2008 med udbetaling til aktionærer kr. 113.300,00 til kurs 56.352,45.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.

Klasser:

A kr. 75.700,00, B kr. 37.600,00.


03.03.2008 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 25059255 SKAGERAK HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK FISKERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK REDERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).
CVR-NR. 30521889 HG STRØMNES A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


19.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring af kapital
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.
Vedtægter ændret:

15.02.2008.

Kapitalforhøjelse:

kr. 278.500,00 indbetalt i værdier, kurs 56.352,45,

Klasser:

A kr. 186.000,00, B kr. 92.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 779.500,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 520.000,00, B kr. 259.500,00.


07.06.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.
Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Holm Nielsen, Sæbyvej 77, 9900 Frederikshavn, den 30.05.2007.


01.01.2007 Ændring af adresse
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 Hjørring.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


01.09.2006 Statusændring
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

23.08.2006.

Nye binavne:

SKAGERAK FISKERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK REDERI A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).

Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 16164410 SKAGERAK FISKERI A/S, CVR-NR. 25066472 SKAGERAK REDERI A/S, der samtidig er opløst.


16.08.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Bo Poulsen, den 01.07.2006.


14.06.2006 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 25059255 SKAGERAK HOLDING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S), SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).
CVR-NR. 25066472 SKAGERAK REDERI A/S.
CVR-NR. 16164410 SKAGERAK FISKERI A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


02.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Bo Poulsen, den 01.06.2006.


11.04.2005 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

08.04.2005.

Nyt binavn: SKAGERAK GRUPPEN A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).


25.06.2001 Ændring i personkreds
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Nils Juul Suhr Nordestgaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Hans Jørgen Kaptain (formand), Solsbækvej 69, 9300 Sæby.


23.03.2001 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

09.03.2001.

Nyt binavn: SKAGERAK GROUP A/S (SKAGERAK HOLDING A/S).


25.09.2000 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.


14.09.2000 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

29.08.2000.

Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.


19.07.2000 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

05.07.2000.


26.05.2000 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Vedtægter ændret:

16.05.2000.

Første regnskabsår:

18.11.1999 - 31.12.1999.


03.12.1999 Nye selskaber
CVR-nummer:

25059255.

NAVN:

SKAGERAK HOLDING A/S.

Adresse: Sindalvej, 9850 .
Binavne:

SKAGERAK FISKEMELSFABRIK A/S (SKAGERAK HOLDING A/S UNDER STIFTELSE), SFE-HOLDING A/S (SKAGERAK HOLDING A/S UNDER STIFTELSE).

Stiftelsesdato:

18.11.1999.

Seneste vedtægtsdato:

18.11.1999.

Kapital:

kr. 501.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 334.000,00, B kr. 167.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 501.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Direktør Iver Espersen, Tingvej 31, Horne, 9850 Hirtshals, den 18.11.1999, Direktør Jørn Bo Poulsen, Lundgårdsvej 6, Uggerby, 9800 Hjørring, den 18.11.1999.

Bestyrelse:

Advokat Nils Juul Suhr Nordestgaard, (formand), Capellavej 14, Kilden, 9900 Frederikshavn, den 18.11.1999, Direktør, cand. oecon Knud-Erik Borup, Granvej 27, 9000 Aalborg, den 18.11.1999, Advokat Jan Peter Seeberg Erlund, Hegelsvej 4, 2920 Charl., den 18.11.1999, Direktør Iver Espersen, Tingvej 31, Horne, 9850 Hirtshals, den 18.11.1999, Direktør Jørn Bo Poulsen, Lundgårdsvej 6, Uggerby, 9800 Hjørring, den 18.11.1999.

Direktion:

Direktør Iver Espersen, Tingvej 31, Horne, 9850 Hirtshals, den 18.11.1999, Direktør Jørn Bo Poulsen, Lundgårdsvej 6, Uggerby, 9800 Hjørring, den 18.11.1999.

Selskabet tegnes af to direktører i forening med eet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nørrebro 15, postboks 140, 9800 Hjørring, den 18.11.1999.

Første regnskabsår:

18.11.1999 - 31.12.2000.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


Historisk stamdata

Virksomhedsnavn
FraTil
03.12.199918.01.2011SKAGERAK HOLDING A/S
18.11.199902.12.1999SKAGERAK HOLDING A/S UNDER STIFTELSE
Adresse
FraTil
24.02.201106.03.2012c/o Henning Kjledsen
Vesterhavsgade 1 7680 Thyborøn
11.03.200923.02.2011Sindalvej 5 9850 Hirtshals
01.01.200710.03.2009Sindalvej 9850 Hirtshals
18.11.199931.12.20060
Status
FraTil
18.11.199901.04.2012Normal
Branchekode
FraTil
28.06.200131.12.2007980000 Uoplyst
07.01.200027.06.2001652320 Investeringsselskaber
18.11.199906.01.2000980000 Uoplyst
Registreret kapital
FraTil
15.02.200815.04.2008779.500,00 DKK
18.11.199914.02.2008501.000,00 DKK

Antal ansatte

3. kvt. 2011
1 medarbejder
2. kvt. 2011
5-9 medarbejdere
1. kvt. 2011
2-4 medarbejdere
4. kvt. 2010
2-4 medarbejdere
3. kvt. 2010
2-4 medarbejdere
2. kvt. 2010
5-9 medarbejdere
1. kvt. 2010
5-9 medarbejdere
4. kvt. 2009
5-9 medarbejdere
3. kvt. 2009
5-9 medarbejdere
2. kvt. 2009
10-19 medarbejdere
1. kvt. 2009
5-9 medarbejdere
4. kvt. 2008
10-19 medarbejdere
3. kvt. 2008
5-9 medarbejdere
2. kvt. 2008
10-19 medarbejdere
1. kvt. 2008
5-9 medarbejdere
4. kvt. 2007
10-19 medarbejdere
3. kvt. 2007
5-9 medarbejdere
2. kvt. 2007
5-9 medarbejdere
1. kvt. 2007
10-19 medarbejdere
4. kvt. 2006
10-19 medarbejdere

Relaterede Selskaber

ENGHØJ V/BIRTHE PAULSEN Details

Garnhytten/Else Kirstine Jensen Details

Lærkevejens Andelsboligforening Details

Helletoftemureren 2011 Details

LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB AMBA Details

K P RØRTEKNIK I/S Details

HADERSLEV RIDEKLUBS STØTTEFORENING Details

ApS AF 30. JUNI 2004 Details

LNI Consulting v/Leif Nielsen Details

Virksomhedsregnskaber

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual AccountsDate Filed
Made up to 2014-10-302013-10-30
Made up to 2013-10-302012-10-30
Made up to 2012-10-302011-10-30

Direktører og sekretærer for STRØMEGG A/S

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer NameAppointed
Mr Michael Strum 2014-06-30
Mr Daryl Smith 2013-04-22
Mr Max Cret 2012-05-11

Find STRØMEGG A/S på kortetDisclaimer

Oplysningerne på danske-selskaber.com er slået sammen fra en række forskellige kilder. Vi tilstræber på at give den mest omfattende mængde data, men dette er afhængigt af det informationsniveau som arkiveres i det offentlige domæne. Vores firmachecks er kun vejledende. Vi rådgiver vores besøgende til at udtrykke forsigtighed, hvis du er i tvivl, og til at søge professionel rådgivning før de påbegynder sagsanlæg på grundlag af oplysninger der er indeholdt heri. danske-selskaber.com finder data i god tro på at indholdet er korrekt, og kan derfor ikke tage noget ansvar for følgerne af unøjagtigheder.