OLGA OG ESPER BOELS FOND

Virksomheder OLGA OG ESPER BOELS FOND

OLGA OG ESPER BOELS FOND

Fjern dette firma fra vores database

Forretningsmæssige informationer for OLGA OG ESPER BOELS FOND

 • Navn

  OLGA OG ESPER BOELS FOND

 • CVR-nummer

  45031128

 • -

 • Virksomhedsform

  Erhvervsdrivende fond

 • Status

  Normal

 • Adresse

  c/o Bruun & Hjele
  Nørregade 21

 • Postnummer og by

  1165 København K

Forretningsmæssige informationer for OLGA OG ESPER BOELS FOND

 • Startdato

  16.10.1999

 • Ophørsdato

 • Reklamebeskyttelse

  Nej

 • Telefon

  33345228

 • Fax

 • Mail

  mbr@bruunhjejle.dk

 • Kommune

  København

 • Branchekode

  889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende

 • Formål

  Fondens formål er at yde donationer i form af gaver, legater og stipendier, understøttelser eller udlån med eller uden sikkerhed, og med eller uden renter til enkeltpersoner eller institutioner - alt efter bestyrelsens frie skøn, dog således, at best

 • Regnskabsår

  Fra 15.11 til 14.11

 • Seneste vedtægtsdato

  15.01.2004

 • Registreret Kapital

  23.500.000,00 DKK

 • Første regnskabsperiode

  15.11.1984 - 14.11.1985

 • Agent

* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel

Tegningsregel
Fonden tegnes af to medlemmer af fondens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
(Formand)
Marie-Pierre Marcelle Andresen
Kærstrupvej 17
Kærstrup
4960 Holeby

Marlene Nørgaard Carolus
Nørre Farimagsgade 9, 04.
1364 København K

Svend Erik Licht
Skovledet 101 A, 01.
3400 Hillerød

Kurt Skovlund
Østrigsvej 44
4800 Nykøbing F

Annick Martine Boel Rousøe
Blidahpark 27, 1. th.
2900 Hellerup

Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup

P-enheder

Navn
OLGA OG ESPER BOELS FOND
P-nummer
1001862207
Postnummer og by
1165 København K
Startdato
29.06.1973
Branchekode
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Reklamebeskyttelse
Nej
Telefonnummer
33345228
Mail
mbr@bruunhjejle.dk

Registreringshistorik

06.01.2015 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Bruun & Hjele, Nørregade 21, 1165 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tonny Thierry Andersen, den 02.07.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Marlene Nørgaard Carolus, Nørre Farimagsgade 9, 4., 1364 København K, den 02.07.2014.


01.12.2014 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Bruun & Hjele, Nørregade 21, 1165 København.

Fondsmyndigheden er nu Erhvervsstyrelsen.
Fondens fondsmyndighed er ændret fra Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i medfør af, at § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, er trådt i kraft den 1. december 2014.


30.01.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Bruun & Hjele, Nørregade 21, 1165 København.
Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Svend Erik Licht, Skovledet 101A, 1., 3400 Hillerød, den 08.03.2013.


04.02.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Bruun & Hjele, Nørregade 21, 1165 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Michael Normann, den 01.07.2012, Jørgen Børge Olsen, den 01.07.2012, Eric Stieler, den 01.07.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, Kvæsthusgade 6E, 3., 1251 København K, den 01.01.2013.


22.01.2013 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Bredgade 38, 3., 1165 København.
Ny adresse:

c/o Bruun & Hjele, Nørregade 21, 1165 København K.


13.09.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Bredgade 38, 3., 1260 København.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 12523246 STRANDVEJEN 44 DANMARK ApS, den 13.09.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 13.09.2012.


06.05.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Bredgade 38, 3., 1260 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Rammer.

Indtrådt i bestyrelsen:

Annick Martine Boel Rousøe, Kollegiehaven 29, 2920 Charlottenlund, Direktør Henrik Michael Normann, Kronprinsessegade 6, 2., 1306 København K.


19.02.2010 Ændring af adresse
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 3., 1260 København.
Ny adresse:

Bredgade 38, 3., 1260 København K.


07.03.2007 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 1051 København.
Ny adresse:

Nyhavn 20, 3., 1051 København K.


14.07.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København.
Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Marie-Pierre Marcelle Andresen, den 12.06.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marie-Pierre Marcelle Andresen, (formand), Tranegårdsvej 30, 2900 Hellerup, den 12.06.2006.


25.03.2006 Ændring i revision, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

Jørgen Kaj Kristensen, den 19.01.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 12523246 GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 19.01.2006.


02.12.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Olga Johanne Boel, den 25.11.2005.


20.05.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København.
Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Olga Johanne Boel,

Tiltrådt som næstformand:

Marie-Pierre Marcelle Andresen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Kurt Skovlund, Søndergårdsvej 75, 3500 Værløse, den 12.04.2005.


11.05.2005 Ændring af adresse, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 2100 København.
Ny adresse:

c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.


14.12.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Sølling.


06.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring af kapital
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Vedtægter ændret:

15.01.2004.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.280.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 23.500.000,00.


13.08.2002 Ændring i revision, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 09.08.2002.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Jørgen Kaj Kristensen, Pandebjergvej 43, 4800 Nykøbing F, den 09.08.2002.


27.11.2001 Ændring af kapital, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Vedtægter ændret:

09.10.2001. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 23.10.2001.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.020.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 21.220.000,00.


21.01.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Børge Olaf Olsen, den 15.01.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Marie-Pierre Marcelle Andresen, Engelsminnegata 23, 4008 Stavanger, Norge, den 15.01.1999, Ingeniør, direktør Eric Stieler, Strandvejen 145B, 3060 Espergærde, den 15.01.1999.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Marie-Pierre Marcelle Andresen, den 15.01.1999, den 15.01.1999.


14.12.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Else Mariann Boel.


11.02.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København.
Bestyrelse:Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Marie-Pierre Boel Andreasen, Nerievej 5, 2900 Hellerup.


18.09.1997 Ændring af adresse, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1263 København.
Ny adresse:

c/o advokat Per Sølling, Esplanaden 26, 1263 København K.


28.05.1996 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Vedtægter ændret:

30.04.1996. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 09.11.1995.


06.05.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Engel.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørgen Børge Olsen, Gl Strandvej 23A, 3050 Humlebæk.


21.07.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet S.A. Christensen & W.Kjærulff.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND STATSAUT REVISORER, Torvet 2, 4800 Nykøbing F.


04.03.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S100014 REVISIONSFIRMAET S. A. CHRISTENSEN A/S.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet S.A. Christensen & W.Kjærulff, St. Kongensgade 68, 1022 København K.


17.09.1993 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Vedtægter ændret:

13.01.1993. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 06.09.1993

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

MF Else Mariann Boel, Østergårdsvej 25A, 5330 Munkebo


03.06.1992 Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør John Rammer, Bispekrogen 19, 2830 Virum


25.03.1992 Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Egon Jensen


20.02.1991 Ændring af adresse, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.

Særskilt postadresse: c/o Birgit Jessen, Jessenlund, Westgårdsvej 2, 4840 Nr. Alslev

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Sally

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Per Sølling, Bisp Urnes Vej 6, 2830 Virum

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Per Sølling for Henning Sally


24.08.1990 Ændring af kapital
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Vedtægter ændret:

06.11.1989.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud

Kapitalen udgør herefter kr. 20.200.000,00


01.08.1990 Ændring i personkreds
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christen Bredsgaard Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Engel, Kildeskovsvej 86E, 2820 Gentofte, Bankdirektør Egon Jensen, Elme Alle 28, Hareskov, 3500 Værløse

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Steen Engel for Børge Olaf Olsen, Egon Jensen for Christen Bredsgaard Andersen, Eric Stieler for Olga Johanne Boel


30.08.1988 Nye selskaber
CVR-nummer:

45031128.

NAVN:

OLGA OG ESPER BOELS FOND.

Adresse: Nyhavn 20, 1051 København.

Særskilt postadresse: Westgårdsvej 2, 4840 Nr. Alslev

Fondsmyndighed:

Justitsministeriet

Vedtægtsdato:

05.12.1987

Kapital:

kr. 0,00

Indbetalingsmåde:

Bestyrelse:

Direktør Christen Bredsgaard Andersen, Duevej 16, 6 , 2000 Frederiksberg (Suppleant: Bankdirektør Egon Jensen, Elme Alle 28, Hareskov, 3500 Værløse), Olga Johanne Boel, Kærstrupvej 17, Kærstrup, 4960 Holeby (Suppleant: Ingeniør, direktør Eric Stieler, Strandvej 145B, 3060 Espergærde), Direktør Børge Olaf Olsen, Marielystvej 22, 2000 Frederiksberg (Suppleant: Direktør Steen Engel, Schimmelmanns Have 11, 2930 Klampenborg), Landsretssagfører Henning Sally, Svanemøllevej 18, 2100 København Ø (Suppleant: Advokat Per Sølling, Bisp Urnes Vej 6, 2830 Virum)

Fonden tegnes af to medlemmer af fondens
bestyrelse

Revision:

REG.NR. A/S100014 REVISIONSFIRMAET S. A. CHRISTENSEN A/S, St.Kongensgade 68, 1264 København K

Første regnskabsår:

15.11.1984 - 14.11.1985

Regnskabsår:

15.11 - 14.11


Historisk stamdata

Adresse
FraTil
19.02.201013.01.2013Bredgade 38, 3. 1260 København K
07.03.200718.02.2010Nyhavn 20, 3. 1051 København K
11.05.200506.03.2007c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5 2100 København Ø
16.10.199910.05.2005c/o advokat Per Sølling
Esplanaden 26 1263 København K
Branchekode
FraTil
16.10.199931.12.2007853290 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Registreret kapital
FraTil
09.10.200114.01.200421.220.000,00 DKK
15.12.198908.10.200120.200.000,00 DKK

Antal ansatte

4. kvt. 2013
1 medarbejder
4. kvt. 2012
1 medarbejder
4. kvt. 2011
1 medarbejder
4. kvt. 2009
0 medarbejdere
4. kvt. 2005
0 medarbejdere
3. kvt. 2005
0 medarbejdere
2. kvt. 2005
1 medarbejder
1. kvt. 2005
1 medarbejder
4. kvt. 2004
1 medarbejder
3. kvt. 2004
1 medarbejder
2. kvt. 2004
1 medarbejder
1. kvt. 2004
1 medarbejder
4. kvt. 2003
1 medarbejder
3. kvt. 2003
1 medarbejder
2. kvt. 2003
1 medarbejder
1. kvt. 2003
1 medarbejder
4. kvt. 2002
1 medarbejder
3. kvt. 2002
1 medarbejder
2. kvt. 2002
1 medarbejder
1. kvt. 2002
1 medarbejder
4. kvt. 2001
1 medarbejder
3. kvt. 2001
1 medarbejder
2. kvt. 2001
1 medarbejder
1. kvt. 2001
1 medarbejder
4. kvt. 2000
1 medarbejder
3. kvt. 2000
1 medarbejder
2. kvt. 2000
1 medarbejder
1. kvt. 2000
1 medarbejder
4. kvt. 1999
1 medarbejder
3. kvt. 1999
1 medarbejder
2. kvt. 1999
1 medarbejder
1. kvt. 1999
1 medarbejder

Relaterede Selskaber

Diana & Christian Schultz Knudsen Details

Beringsminde Entreprenørforretning v/Kjeld Christensen Details

Line Skov - Coaching & Consulting Details

TS-Transport /Nichi Hansen Details

Mike Ware Painting etc. v/Michael David Ware Details

Tinas Rengøring v/Tina Kirsten Hansen Details

KMP Production v/Kim Meldgaard Pedersen Details

Tranquilo v/Kenneth Aabjørn Mortensen Details

Evasit v/Dennis Ditlev Kjær Details

Virksomhedsregnskaber

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual AccountsDate Filed
Made up to 2014-10-302013-10-30
Made up to 2013-10-302012-10-30
Made up to 2012-10-302011-10-30

Direktører og sekretærer for OLGA OG ESPER BOELS FOND

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer NameAppointed
Mr Michael Strum 2014-06-30
Mr Daryl Smith 2013-04-22
Mr Max Cret 2012-05-11

Find OLGA OG ESPER BOELS FOND på kortetDisclaimer

Oplysningerne på danske-selskaber.com er slået sammen fra en række forskellige kilder. Vi tilstræber på at give den mest omfattende mængde data, men dette er afhængigt af det informationsniveau som arkiveres i det offentlige domæne. Vores firmachecks er kun vejledende. Vi rådgiver vores besøgende til at udtrykke forsigtighed, hvis du er i tvivl, og til at søge professionel rådgivning før de påbegynder sagsanlæg på grundlag af oplysninger der er indeholdt heri. danske-selskaber.com finder data i god tro på at indholdet er korrekt, og kan derfor ikke tage noget ansvar for følgerne af unøjagtigheder.