DDB III A/S

Virksomheder DDB III A/S

DDB III A/S

Fjern dette firma fra vores database

Forretningsmæssige informationer for DDB III A/S

 • Navn

  DDB III A/S

 • CVR-nummer

  20310502

 • -

 • Virksomhedsform

  Aktieselskab

 • Status

  Opløst efter fu

 • Adresse

  Holmens Kanal 2 - 12

 • Postnummer og by

  1092 København K

Forretningsmæssige informationer for DDB III A/S

 • Startdato

  01.09.1997

 • Ophørsdato

  03.08.2000

 • Reklamebeskyttelse

  Nej

 • Telefon

 • Fax

 • Mail

 • Kommune

  København

 • Branchekode

  980000 Uoplyst

 • Formål

  Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed af enhver art, herunder ved udstedelse af og administration af betalingskort, såvel inden som uden for landets grænser.

 • Regnskabsår

  Fra 01.01 til 31.12

 • Seneste vedtægtsdato

  13.06.2000

 • Registreret Kapital

  5.500.000,00 DKK

 • Første regnskabsperiode

  01.09.1997 - 31.12.1998

 • Agent

* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel

Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registreringshistorik

28.08.2000 Statusændring
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 61126228 DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB.


21.07.2000 Statusændring, Ændring af kapital
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.
Vedtægter ændret:

13.06.2000.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt ved spaltning, kurs 100,00.

Aktiver og gæld er overdraget fra CVR-NR. 16917931 KORTFINANS A/S.
Kapitalen udgør herefter kr. 5.500.000,00.


03.07.2000 Statusændring
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 61126228 DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB. der tillige driver virksomhed under navnene DEN DANSKE LANDMANDSBANK, AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DANSKE BANK AF 1871, AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AKTIESELSKABET KJØBENHAVNS HANDELSBANK (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), COPENHAGEN HANDELSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), PROVINSBANKEN A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DANSKE PROVINSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AKTIESELSKABET AARHUUS PRIVATBANK (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), FYENS DISCONTO KASSE BANK-AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AALBORG DISKONTOBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AALBORG BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), SJÆLLANDSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANSKE BØRS BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DIREKTE BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), PRO KREDIT BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), NORDANIA LEASING BANKAKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANSKE KAPITALFORVALTNING BANKAKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANICA BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANICA PENSIONSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), MERCHANT BANK PRIVAT A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB).
CVR-NR. 59785214 DANSKE EJENDOMME A/S.
CVR-NR. 20310502 DDB III A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


17.05.2000 Statusændring
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 61126228 DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB. der tillige driver virksomhed under navnene DEN DANSKE LANDMANDSBANK, AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DANSKE BANK AF 1871, AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AKTIESELSKABET KJØBENHAVNS HANDELSBANK (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), COPENHAGEN HANDELSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), PROVINSBANKEN A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DANSKE PROVINSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AKTIESELSKABET AARHUUS PRIVATBANK (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), FYENS DISCONTO KASSE BANK-AKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AALBORG DISKONTOBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), AALBORG BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), SJÆLLANDSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANSKE BØRS BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DEN DIREKTE BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), PRO KREDIT BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), NORDANIA LEASING BANKAKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANSKE KAPITALFORVALTNING BANKAKTIESELSKAB (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANICA BANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), DANICA PENSIONSBANK A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB), MERCHANT BANK PRIVAT A/S (DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB).
CVR-NR. 23360616 FORENEDE FACTORS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene FF - LEASING A/S (FORENEDE FACTORS A/S), DANSKE FACTORS A/S (FORENEDE FACTORS A/S), UNITED FACTORS LTD. A/S (FORENEDE FACTORS A/S), UNITED LEASING AND FINANCE COMPANY LTD. A/S (FORENEDE FACTORS A/S), ERHVERVS PARTNER A/S (FORENEDE FACTORS A/S), PARTNER FINANS A/S (FORENEDE FACTORS A/S), FINANS PARTNER A/S (FORENEDE FACTORS A/S), ERHVERVS FINANS A/S (FORENEDE FACTORS A/S), CORPORATE PARTNER A/S (FORENEDE FACTORS A/S).
CVR-NR. 20310502 DDB III A/S.
CVR-NR. 59785214 DANSKE EJENDOMME A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


15.05.2000 Statusændring
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
spaltningsplan i henhold til aktieselskabslovens § 136,
stk. 1 og 2, jf. § 134 a angående den påtænkte spaltning
af
CVR-NR. 16917931 KORTFINANS A/S. der tillige driver virksomhed under navnene MC DANMARK A/S (KORTFINANS A/S), CARDFINANCE A/S (KORTFINANS A/S), MC NORDIC A/S (KORTFINANS A/S), CARDSERVICE A/S (KORTFINANS A/S), KORTSERVICE A/S (KORTFINANS A/S), FINANS A/S (KORTFINANS A/S), MASTERCARD DANMARK A/S (KORTFINANS A/S).
De øvrige deltagende selskaber er:
CVR-NR. 20310502 DDB III A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
136, stk. 2, jf. § 134 c, stk. 4.


25.05.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Gottlieb Kilsgaard, den 23.04.1998, Peter Mikael Riis-Hansen, den 23.04.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Ingrid Eriksen, Ingersvej 9, 2920 Charl., den 23.04.1998, Prokurist Anders Grøn, Dagøgade 10, 4. 1., 2300 København S, den 23.04.1998.


12.05.1998 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Jens Olsens Vej 13, 1092 København.

Vedrørende den under 02.04.1998 registrerede ændring for Reg.nr. A/S240963 DDB III A/S meddeles, at registrering af ændringerne i ledelsens sammensætning beror på en fejl.


02.04.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Mikael Riis-Hansen, den 20.02.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Ingrid Eriksen, Ingersvej 9, 2920 Charl., den 20.02.1998, Fuldmægtig Anders Grøn, Dagøgade 10, 4. 1., 2300 København S, den 20.02.1998.


02.12.1997 Nye selskaber
CVR-nummer:

20310502.

NAVN:

DDB III A/S.

Adresse: Holmens Kanal 2 - 12, 1092 København.
Stiftelsesdato:

01.09.1997.

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1997.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Afdelingsleder, cand.jur Henrik Gottlieb Kilsgaard, Præstefælledvej 36, 2770 Kastrup, den 01.09.1997, Chefjurist Erik Sevaldsen, Annettevej 21, 2920 Charl., den 01.09.1997, REG.NR. A/S28472 DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, den 01.09.1997.

Bestyrelse:

Afdelingsdirektør Niels Willemann, (formand), Nordskrænten 12, 2980 Kokkedal, den 01.09.1997, Afdelingsleder, cand.jur Henrik Gottlieb Kilsgaard, Præstefælledvej 36, 2770 Kastrup, den 01.09.1997, Kontorchef Peter Mikael Riis-Hansen, Skovrankevej 9, 2820 Gentofte, den 01.09.1997.

Direktion:

Afdelingsleder, cand.jur Henrik Gottlieb Kilsgaard, Præstefælledvej 36, 2770 Kastrup, den 01.09.1997.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Grothen & Perregaard Revision A/S, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 01.09.1997, KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 01.09.1997.

Første regnskabsår:

01.09.1997 - 31.12.1998.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


Historisk stamdata

Status
FraTil
01.09.199702.08.2000Normal
Registreret kapital
FraTil
01.09.199712.06.2000500.000,00 DKK

Relaterede Selskaber

KOMPLEMENTARSELSKABET TEGLHOLMEN ApS Details

PRINTGUIDEN ApS Details

H. J. ANDERSEN HOLDING ApS Details

AKADEMIINGENIØR HENRIK LARSEN Details

SELSKABET AF 4/4 2005 ApS Details

Inger Margrethe Ammundsen Details

BALTIC PELLETS ApS Details

JM HOLDING 2005 ApS Details

KOMPLEMENTARSELSKABET SUNDSVALL ApS Details

Virksomhedsregnskaber

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual AccountsDate Filed
Made up to 2014-10-302013-10-30
Made up to 2013-10-302012-10-30
Made up to 2012-10-302011-10-30

Direktører og sekretærer for DDB III A/S

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer NameAppointed
Mr Michael Strum 2014-06-30
Mr Daryl Smith 2013-04-22
Mr Max Cret 2012-05-11

Find DDB III A/S på kortetDisclaimer

Oplysningerne på danske-selskaber.com er slået sammen fra en række forskellige kilder. Vi tilstræber på at give den mest omfattende mængde data, men dette er afhængigt af det informationsniveau som arkiveres i det offentlige domæne. Vores firmachecks er kun vejledende. Vi rådgiver vores besøgende til at udtrykke forsigtighed, hvis du er i tvivl, og til at søge professionel rådgivning før de påbegynder sagsanlæg på grundlag af oplysninger der er indeholdt heri. danske-selskaber.com finder data i god tro på at indholdet er korrekt, og kan derfor ikke tage noget ansvar for følgerne af unøjagtigheder.