CADBURY DENMARK ApS

Virksomheder CADBURY DENMARK ApS

CADBURY DENMARK ApS

Fjern dette firma fra vores database

Forretningsmæssige informationer for CADBURY DENMARK ApS

 • Navn

  CADBURY DENMARK ApS

 • CVR-nummer

  26527708

 • -

 • Virksomhedsform

  Anpartsselskab

 • Status

  Opløst efter fu

 • Adresse

  Hjulmagervej 4 B

 • Postnummer og by

  7100 Vejle

Forretningsmæssige informationer for CADBURY DENMARK ApS

 • Startdato

  21.03.2002

 • Ophørsdato

  27.04.2011

 • Reklamebeskyttelse

  Nej

 • Telefon

  75852860

 • Fax

 • Mail

 • Kommune

  Vejle

 • Branchekode

  642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

 • Formål

  Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udvikling, produktion og handel med fødevarer, tyggegummi og konfekture samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. Endvidere er det selskabets formål at være holdingselsk

 • Regnskabsår

  Fra 01.01 til 31.12

 • Seneste vedtægtsdato

  26.01.2011

 • Registreret Kapital

  10.000.000,00 DKK

 • Første regnskabsperiode

  21.03.2002 - 31.12.2002

 • Agent

* Vores hjemmeside indeholder kun offentlige informationer om virksomheder fra Danmark.

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel

Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registreringshistorik

11.05.2011 Statusændring
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK ApS.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 15109734 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS, og selskabets binavn CADBURY DANMARK ApS er slettet.


15.03.2011 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK ApS.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 15109734 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene DANDY FOOD ApS, DANDY BRANDS ApS, DANDY CONFECTIONERY ApS, DANDY INTERNATIONAL ApS, STIMOROL CHEWING GUM ApS, EUROPEAN BRANDS DIVISION ApS, RUSSIAN BRANDS DIVISION ApS, DIROL CHEWING GUM ApS, DAN-GUM ApS, V6 EXTRA FRESH ApS, STIMOROL BALKAN ApS, STIMOROL CEE ApS, STIMOROL CENTRAL & EASTERN EUROPE ApS, STIMOROL RUSSIA ApS, STIMOROL RUSSIAN BRAND ApS, DANDY RBD ApS, DANDY OWN BRANDS ApS, DANSK TYGGEGUMMI FABRIK ApS, CADBURY EMEA ApS, RURIK HOLDING ApS, DANDY RUSSIA ApS, DANDY CHEWING GUM ApS, DANDY ApS.
CVR-NR. 20420596 DANDY SWITZERLAND ApS (ophørende).
CVR-NR. 26527708 CADBURY DENMARK ApS (ophørende), der tillige driver virksomhed under navnet CADBURY DANMARK ApS.
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 15109734 KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS.
CVR-NR. 20420596 DANDY SWITZERLAND ApS.
CVR-NR. 26527708 CADBURY DENMARK ApS, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer inden 4 uger efter at den endelige beslutning
om fusion er truffet.


26.01.2011 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.
Vedtægter ændret:

26.01.2011.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 26527708.
NAVN: CADBURY DENMARK ApS.
ADRESSE: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.

Kommune:

Vejle.

Binavn:

CADBURY DANMARK ApS (CADBURY DENMARK ApS).

Kapital kr. 10.000.000,00.

Bestyrelse:

Kim Henneberg, (formand), Binderup Søndergade 3, Binderup, 6091 Bjert, Kasper Holm, Kragelundvænget 54, 7080 Børkop, Adm. direktør Steen Nordstrøm, Sdr Villavej 7A, 7100 Vejle.

Direktion:

Adm. direktør Steen Nordstrøm, Sdr Villavej 7A, 7100 Vejle.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


18.10.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Ahle, den 28.09.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Steen Nordstrøm, Sdr Villavej 7A, 7100 Vejle, den 28.09.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Ahle, den 28.09.2010.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Steen Nordstrøm, Sdr Villavej 7A, 7100 Vejle, den 28.09.2010.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 28.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 28.09.2010.


10.06.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.
Vedtægter ændret:

31.05.2010.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kim Henneberg, den 31.05.2010.

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Christensen, den 31.05.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kasper Holm, Kragelundvænget 54, 7080 Børkop, den 31.05.2010.


28.05.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.
Vedtægter ændret:

27.05.2009.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Thomas Christensen, den 27.05.2009.

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Sandberg, den 27.05.2009, Dominique Faguet, den 27.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Ahle, Holme Parkvej 185, 8270 Højbjerg, den 27.05.2009, Kim Henneberg, Binderup Søndergade 3, Binderup, 6091 Bjert, den 27.05.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thomas Christensen, den 27.05.2009.

Indtrådt i direktionen:

Thomas Ahle, Holme Parkvej 185, 8270 Højbjerg, den 27.05.2009.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.


07.04.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Nicolaj Rose-Nielsen, den 02.04.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Christensen, Trelde Næsvej 223, Trelde Sande, 7000 Fredericia, den 02.04.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Nicolaj Rose-Nielsen, den 02.04.2008.

Indtrådt i direktionen:

Thomas Christensen, Trelde Næsvej 223, Trelde Sande, 7000 Fredericia, den 02.04.2008.


01.01.2007 Ændring af adresse
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


30.11.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christiaan A. J van Steenbergen, den 29.11.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Erik Sandberg, (formand), Leningradsky Prospekt 37 A, Building 14, 5 th. floor, 125167 Moscow, Rusland, den 29.11.2005.


09.03.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Hjulmagervej 4B, 7100 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Richard Charles Bainbridge, den 04.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Nicolaj Rose-Nielsen, Brombærhaven 2, 7120 Vejle Øst, den 04.03.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Richard Charles Bainbridge, den 04.03.2005.

Indtrådt i direktionen:

Morten Nicolaj Rose-Nielsen, Brombærhaven 2, 7120 Vejle Øst, den 04.03.2005.


06.01.2004 Øvrige ændringer, Ændring af adresse
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Ny adresse:

Hjulmagervej 4B, 7100 Vejle.


07.05.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Marie-Bernard Trannoy, den 02.05.2003.


07.05.2003 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Vedtægter ændret:

07.05.2003.

Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.


06.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Connie Astrup-Larsen, den 28.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Richard Charles Bainbridge, 14 York Road, Leaminton Spa, CV 31 3PR Warwickshire, Storbritanien, den 28.04.2003.


06.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans-Henrik Horsted Eriksen, den 02.05.2003.

Indtrådt i direktionen:

Richard Charles Bainbridge, 14 York Road, Leaminton Spa, CV 31 3PR Warwickshire, Storbritanien, den 02.05.2003.


03.05.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: Dandyvej 19, 7100 .
Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Marie-Bernard Trannoy, den 04.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Christiaan A. J van Steenbergen, (formand), Huldeken's, 2970's Gravenwezel, Belgien, den 04.04.2003.


18.10.2002 Ændring af kapital, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 7100 .
Vedtægter ændret:

30.09.2002.

Ny adresse:

Dandyvej 19, 7100 Vejle.

Ny kommune:

Vejle.

Nyt binavn: CADBURY DANMARK A/S (CADBURY DENMARK A/S).
Kapitalforhøjelse kr. 9.500.000,00: kr. 8.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 26.268,00, kr. 1.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 35.024,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Paul Michael Meyer, den 30.09.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgs- og marketingdirektør Connie Astrup-Larsen, Kystager 12, 7120 Vejle Øst, den 30.09.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Dominique Faguet, den 30.09.2002.

Indtrådt i direktionen:

Finansdirektør Hans-Henrik Horsted Eriksen, (adm. dir), Kanehaven 40, 8240 Risskov, den 30.09.2002.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.


05.07.2002 Øvrige ændringer
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

CADBURY DENMARK A/S.

Adresse: c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.


03.07.2002 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

GFKJURA 934 A/S.

Adresse: c/o Gorrissen Federspiel Kirkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 8000 Aarhus.
Vedtægter ændret:

21.06.2002.

Nyt navn:

CADBURY DENMARK A/S.

Ny adresse:

c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C.

Ny kommune:

Århus.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan-Erik Gunnar Svensson, den 21.06.2002, Troels Elkiær Andersen, den 21.06.2002, Klaus Søgaard, den 21.06.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Maria-Bernard Trannoy, (formand), 2 rue Frédérich Passy, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrig, den 21.06.2002, Dominique Faguet, 6 rue Alexandre Lange, 78000 Versaillers, Frankrig, den 21.06.2002, advokat Paul Michael Meyer, Birketinget 16, 8000 Århus C, den 21.06.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Klaus Søgaard, den 21.06.2002.

Indtrådt i direktionen:

Dominique Faguet, 6 rue Alexandre Lange, 78000 Versaillers, Frankrig, den 21.06.2002.

Selskabet tegnes af en direktær i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 21.06.2002.

Indtrådt i revisionen:

Deloitte & Touche, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, den 21.06.2002.


17.04.2002 Nye selskaber
CVR-nummer:

26527708.

NAVN:

GFKJURA 934 A/S.

Adresse: c/o Gorrissen Federspiel Kirkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København.
Stiftelsesdato:

21.03.2002.

Seneste vedtægtsdato:

21.03.2002.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 13738580 GFK HOLDING ApS, c/o adv. Klaus Søgaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, den 21.03.2002.

Bestyrelse:

Advokat Jan-Erik Gunnar Svensson, (formand), Sommervej 15, 2920 Charlottenlund, den 21.03.2002, Advokat Troels Elkiær Andersen, Skovvej 78, 2920 Charlottenlund, den 21.03.2002, Advokat Klaus Søgaard, Solkrogen 13, 2960 Rungsted Kyst, den 21.03.2002.

Direktion:

Advokat Klaus Søgaard, Solkrogen 13, 2960 Rungsted Kyst, den 21.03.2002.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 21.03.2002.

Første regnskabsår:

21.03.2002 - 31.12.2002.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


Historisk stamdata

Virksomhedsnavn
FraTil
21.06.200225.01.2011CADBURY DENMARK A/S
21.03.200220.06.2002GFKJURA 934 A/S
Adresse
FraTil
07.05.200331.12.2006Hjulmagervej 4 B 7100 Vejle
30.09.200206.05.2003Dandyvej 19 7100 Vejle
21.06.200229.09.2002c/o Gorrissen Federspiel Kierkegaard
Silkeborgvej 2 8000 Århus C
21.03.200220.06.2002c/o Gorrissen Federspiel Kirkegaard
H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V
Virksomhedsform
FraTil
21.03.200225.01.2011Aktieselskab
Status
FraTil
21.03.200226.04.2011Normal
Branchekode
FraTil
04.01.200531.12.2007741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
21.03.200203.01.2005980000 Uoplyst
Registreret kapital
FraTil
21.03.200229.09.2002500.000,00 DKK

Relaterede Selskaber

NKW HOLDING ApS Details

RESTAURATIONSSELSKABET AF 1.1.2005 ApS Details

Klaus Boesens Mindefond Details

Nygaard MultiService v/Tonny O Nygaard Details

Poul Evald Andersen Details

Georg Jensen A/S Details

Fysioterapi v/Lif H Larsen Details

TC-MARKETING v/ Torben Fjord Jensen Details

Fysiologisk Massage I/S Details

Virksomhedsregnskaber

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Annual AccountsDate Filed
Made up to 2014-10-302013-10-30
Made up to 2013-10-302012-10-30
Made up to 2012-10-302011-10-30

Direktører og sekretærer for CADBURY DENMARK ApS

Example
Login/Register
Og få adgang til real virksomhedsoplysninger.
Current Officer NameAppointed
Mr Michael Strum 2014-06-30
Mr Daryl Smith 2013-04-22
Mr Max Cret 2012-05-11

Find CADBURY DENMARK ApS på kortetDisclaimer

Oplysningerne på danske-selskaber.com er slået sammen fra en række forskellige kilder. Vi tilstræber på at give den mest omfattende mængde data, men dette er afhængigt af det informationsniveau som arkiveres i det offentlige domæne. Vores firmachecks er kun vejledende. Vi rådgiver vores besøgende til at udtrykke forsigtighed, hvis du er i tvivl, og til at søge professionel rådgivning før de påbegynder sagsanlæg på grundlag af oplysninger der er indeholdt heri. danske-selskaber.com finder data i god tro på at indholdet er korrekt, og kan derfor ikke tage noget ansvar for følgerne af unøjagtigheder.